Д-р Нора Буеши


Д-р Нора Буеши, в дерматологичната си практика се ангажира с постигане и поддържане на здравето, младостта и сияйността на кожата на своите пациенти. Един от най-известните млади и обещаващи дерматолози в страната.

Д-р Буеши притежава онази рядка харизма, която те кара да се почувстваш в сигурни ръце още при първи контакт с нея. С творчески замах, професионализъм и прецизност съумява точно да фокусира баланса между индивидуалните Ви нужди и тяхната медицинска проекция!

Специализира в редица направления на дерматологичната материя, влючващи: Естетична и лазерна дерматология от 2008г., паралелно с придобиването на специалност по Клинична дерматология и венерология 2008-2012г. в „МУ Св.Георги“ в гр. Пловдив. Член на Българското дерматологично дружество.

Надгражда непрекъснато своята професионална квалификация. Притежава редица международни сертификати от курсове и индивидуални трейнинги в тези области:

 • XIII COSMODERM – Joint Meeting of European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology and the Hellenic Society of Dermatology and Venereology, Athens 12-14 Dec 2008,
 • XVIIІ Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Berlin 7-11 Oct 2009,
 • Summer Academy for Practical Dermatology and Aesthetic Medicine, Sofia 2009-2014,
 • XVI COSMODERM – The International AestheticDermatology Congress of ESCAD European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, Dresden 9-12 Dec 2010,
 • International Master Course on Aging Skin, Paris 26-19 Jan 2012,
 • 10 th Anti-Aging Medicine World Congress & Medispa. Monte Carlo 29 – 31 Mar 2012,
 • Master Course за приложение на филъри в периорбитална зона, Paris, May 2012,
 • The 6th Palomar Summer Educational Symposium, Alicante, Spain 13-16 Sep 2012,
 • International Master Course on Aging Skin, Paris 31st Jan – 3rd Feb 2013,
 • 2nd ELLANSÉTM User Meeting, Edinburgh – Scotland- 4 – 6 Oct 2013,
 • IX International Masterclass on Vitiligo and Pigmentary Disorders, Sofia , May 22-24 2015,
 • IBSA Hands on Workshop , Pisa, June 10-12 2015,
 • Allergan- Westport, Ireland on November 6,2015,
 • Alma Lasers -Master Course in IMA Dubai-Institute of Medical Aesthetics. Cosmetic Gynecology & Laser treatments in Dubai, UAE on October 2015,
 • AMEC 2015 – 11th Aesthetic & Anti-aging Medicine European Congress in Paris on October 23-24, 2015,
 • 4th Teoxane International Expert Day (ITED) in Paris on October 24, 2015,
 • Teoxane expert day in Sofia, Bulgaria on April 16, 2016.
back